Fani Matrix'a Wiki
Advertisement

Istnieje kilka globalnych zasad, identycznych dla wszystkich Wikii. Można je znaleźć na Wikii w kategorii polityki Wikii.

Inne zasady na danej Wikii zależą od ustaleń społeczności. Generalnie najlepiej jest, aby zasady były tak proste, jak to możliwe, aby nie zakłócać ich zbyt wielką liczbą pojedynczych reguł. Formująca się społeczność wiki może zazwyczaj z powodzeniem przetrwać, jeśli posiada kilka prostych zasad i dużo dobrej woli i chęci współdziałania.

Dodanie [[Kategoria:Zasady]] do jakiejkolwiek strony z zasadami doda tę stronę do kategorii zasad. Kategoria znajduje się tutaj.

Zobacz też uproszczone zasady.

Advertisement